Zde si můžete stáhnout registrační formulář:  registracni-list-komitenta.doc

 

 

Poznámky k vyplnění:

1. Identifikace komitenta – základní informace o společnosti

Autorizovaný email:  Všechny zprávy, návrhy či jiné dokumenty obdržené z této adresy, bude burza považovat za autorizované či podepsané osobou oprávněnou za účastníka jednat a zavazovat jej. Pokud chce účastník s burzou či Zúčtovacím centrem takto komunikovat, uvede autorizovanou adresu v registračním listu.

2. Zmocněné osoby

Identifikace osob, které budou s burzou jednat.

Tyto osoby je nutné úředně ověřit.

3. Identifikace statutárních zástupců účastníka

Identifikace osoby, která bude podepisovat poptávky a nabídky k umístění na burzu.

 

Vyplněný a úředně ověřený formulář prosím zašlete na adresu Komoditní burzy Říčany:

  Komoditní burza Říčany, Barákova 237, 251 01 Říčany u Prahy


 


K dispozici je i kompletní mapa webu: sitemap
Také chcete prodávat online? BINARGON® BINARGON s.r.o. 
Vítejte ve světě komodit...
Vyberte jazyk