Ferochromy

Ferochromy lze obecně rozdělit podle obsahu uhlíku na nízko, středně a vysoko uhlíkaté. Vývoj jednotlivých segmentů se významně liší, což je dáno různými producenty i odlišnou spotřebou. Scénář roku 2019 celkově nenahrával růstu cen vzhledem k situaci, kterou je možné nazvat přesycení trhu. Kromě Číny, která má na produkci chromů velký podíl, stojí za zmínku kazašský Kazchrome s kapacitou 1600 ktpa, Indie, kde je mnoho menších producentů, a dále produkce z Turecka, Zimbabwe, Brazílie nebo Ruska. Významným klíčem k ceně jsou kromě poptávky a cen chromové rudy a koncentrátu především ceny energie. I to je důvod velké konkurenční výhody, kterou má Čína oproti ostatním.


Co se týče nízkouhlíkatého ferochromu, klesající trend byl nepříjemně přímočarý. Z ceny přesahující 2,06 USD/lb Cr na začátku roku se na konci roku 2019 dostáváme na 1,57 USD/lb Cr v evropském skladu. Převis nabídky nad poptávkou je více než zřetelný.


Vysokouhlíkatý ferochrom, tedy s obsahem uhlíku od 6 % výše, si sice udržel rostoucí tendenci zhruba do poloviny dubna, nicméně i tuto feroslitinu zasáhla nižší poptávka a přebytek nabídky. Cena od konce dubna nepřetržitě klesala z 1,10 až na 0,70 USD/lb Cr.


Ferochromům nepomohly ani dlouhodobé roční kontrakty, kde měli velcí konzumenti nasmlouvané měsíční objemy vycházející z predikcí a spotřeby v roce 2018, jež pak měli významný problém spotřebovávat. To vytvářelo další tlak na pokles cen.

 

  

Feromolybden

Ceny feroslitin byly roce 2019 velmi volatilní. Ochlazení nejen v automobilovém průmyslu, znatelné již od druhého čtvrtletí roku 2019, se přeneslo do mnoha odvětví, zejména zpracování kovů. Ceny, které do velké míry závisí na očekávání a zprávách z Asie, korelují obvykle také s cenou vstupních surovin.


Oxid molybdenu po propadu ze začátku roku zastavil na ceně 10,50 USD/lb Mo, a posléze si udržel rostoucí tendenci až do poloviny března, kdy začal z ceny 12,80 mírně oslabovat po očištění o dočasné výkyvy až na 11,00 USD v polovině října. Následoval rychlý pád až na cenu okolo 9,00 USD/lb Mo na konci roku. Vývoj cen feromolybdenu svou křivkou odpovídá změnám v cenách vstupních surovin, s cenou v rozmezí 20,50 – 30,00 USD/kg Mo. Velkou roli hraje v tomto případě hraje poptávka a zásoby vstupní suroviny.

 

 

Fero Silicon

Během roku 2019 klesala poptávka nejen po ušlechtilých slitinách, ale také po neušlechtilých feroslitinách nazývaných jako bulk. Stejně jako u silikon kovu, hlavním faktorem vývoje ceny je vedle poptávky a zásob také cena výrobních nákladů. Vždy tomu tak ale u feroslitin nebývá, často zde hrají roli spekulace nebo očekávání. Co se týče rozmístění světové produkce, výrobě Fero silikonu dominuje Čína s podílem přesahujícím 65 %. Z dalších producentů můžeme jmenovat Brazílií, Malajsii, Bhútán, Írán nebo Egypt. Celkový trend spotřeby FeSi ve světě vykázal za 10 let pokles o cca 7 %, důvodem je velmi pomalý nárůst objemu výroby sléváren a významný pokles spotřeby FeSi v Číně. Spotřeba silikon kovu oproti tomu vystřelila především díky rozvoji souvisejícím se solární energií.
Cena FeSi 75 v Evropě od začátku roku 2019 postupně klesala z ceny přesahující 1200 EUR/t až na 880 EUR/t během podzimu. Negativní zprávy v listopadu ohledně produkce předního producenta Ferro Globe, o jehož problémech se dlouze spekulovalo, a předpokládaný nedostatek materiálu však pomohly otočit dosavadní trend. Cena za tunu materiálu vystoupala na konci roku až na 1050 EUR/t.

 

 

Neželezné koncentráty a rafinované kovy

Tržní prostředí a výkonnost

Rok 2019 byl náročný jak pro globální ekonomiku, tak pro průmyslové aktivita, která pohání poptávku po kovech. Dopad na průmyslovou výrobu kovů ještě zhoršil současný pokles prodeje automobilů v Číně, Evropě, Indii a USA.

Zatímco v Číně zpomalila průmyslová výrobní činnost, stavební činnost zůstala poměrně robustní, což poskytlo určitou podporu poptávce po kovech. Výdaje na infrastrukturu také vykazovaly známky vzestupu, neboť čínská vláda poskytla ekonomice fiskální podporu.

Tři hlavní faktory, které v roce 2018 formovaly trhy s neželeznými koncentráty a rafinovanými kovy, tak pokračovaly i v průběhu roku 2019: globální obchodní napětí, přísnější čínské předpisy v oblasti životního prostředí a snížená produkce kovů.

Za prvé, pokračující obchodní napětí mezi Čínou a USA spolu s pokračujícím zpomalením čínské ekonomiky vyvolalo stagnaci globálního obchodu, což podstatně snížilo spotřebu kovů a negativně ovlivnilo ceny základních kovů.

Za druhé, trvalý důraz Číny na zlepšení podmínek životního prostředí v průběhu roku nadále omezoval produkci v dolech a hutích v zemi. Snahy o zlepšení kvality vody podél hlavních čínských řek, zejména podél Jang-c'-ťiangu, byly v Hunanu a Hubei omezili produktivní aktiva. Mezitím se věnovala větší pozornost procesům likvidace odpadu pro ochranu znečištění podzemních vod a půdy, přičemž do systému vláda implementovala několik vynucených odstávek v několika výrobních zařízeních.

Za třetí, zatímco na jednu stranu páky tlačí nízká poptávka, na druhou stran nepůsobí globální produkce kovů. Kombinace dlouhodobě pod investovaného sektoru, živelné pohromy a neustále se měnící se vládní politiky znamenala, že procentní růst dodávek meziročně byl v nejlepším případě v jednociferných číslech.

 

Měď (rafinovaná a koncentráty)

 

Globální trh s rafinovanou mědí v roce 2019 oslabil, protože zvýšená produkce, včetně výroby nových čínských hutí, uspokojovala měkčí poptávku vyvolanou zpomalením hospodářského růstu na všech hlavních trzích. Negativní náladu zesílil pokračující obchodní konflikt mezi USA a Čínou. Ceny tak během celého roku oslabily a v září dosáhly dvouletého minima kolem 5 600 USD za metrickou tunu. Jedním pozitivním vývojem byla strukturální změna na čínském trhu v důsledku regulačních omezení dovozu šrotu, což vytvořilo větší motivaci než v posledních letech k dovozu mědi ze zbytku světa a posílilo prémii na Londýnské burze kovů (LME).

Naproti tomu na trhu s koncentráty došlo k posílení poptávky a k užší rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. To bylo částečně důsledkem nárůstu výroby nových hutí, ale také narušení dodávek způsobených sociálními nepokoji v peruánském měděném pásu. Tržní podmínky se odrazily v důlních společnosti, kteří platili hutím výrazně nižší poplatky za zpracování a rafinaci (TCRC) v průběhu roku, přičemž poplatky se pohybovaly těsně nad USD90 za metrickou tunu / 9 centů za libru ve čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku 2018, těsně nad USD50 za metrickou tunu / 5 centů za libru v třetím čtvrtletí 2019.

 

Olovo a zinek (rafinované a koncentráty)

 

Globální trhy pro rafinovaný zinek a olovo zaznamenaly zpomalení poptávky a velmi nízké stavy zásob ve skladech. V roce 2019 pokračovala napjatost v dodávkách kovů z rocu 2018. Pod vlivem omezení kapacity konverze v Číně a kvůli zvýšenému tlaku na ochranu životního prostředí trhy zaznamenaly prudké snížení až do konce první poloviny roku 2019. Základní poptávka po zinku byla slabá, zejména v automobilovém průmyslu. Ke konci roku se tlak zmírnil, neboť zpomalující poptávka se v časově kombinovala s rostoucí produkcí hutí v Číně.

 

Trh s olovem začal rok 2019 s velmi nízkou hodnotou skladových zásob, a to zejména v Číně. Navzdory poměrně vyvážené prognóze trhu se očekávalo nedostatek komodity, a to zejména v obdobích zvýšené spotřeby.

Jak rok postupoval, slabá globální poptávka, zhoršená prodejem čínských vozidel, která klesl v 15ti ze 16 měsíců do září 2019, se stala dominantním faktorem, který kompenzuje neočekávané narušení dodávek z dlouhodobé vyšší moci v přístavu Pirie v Austrálie. V důsledku toho zůstal trh na konci roku vyvážený.

 

Koncentráty olova a zinku, hnacím motorem ceny byl větší objem dodávek a omezení kapacit konvertorů. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 se tím pádem potkal zvýšený objem dodávek zinkových surovin a celosvětový nedostatek kapacit pro jejich zpracování. Dostupná kapacita tavení byla v první polovině roku 2019 ještě více pod tlakem díky ekologickým nárokům na zinkové hutě v Číně ze strany kontrolních orgánů. Tento vývoj vedl k prudkému nárůstu skladových zásob zinkového koncentrátu a skokové navýšení poplatků za přepracování , z 95 USD za suchou metrickou tunu v září 2018 na 285 USD za suchou metrickou tunu v září 2019. Nicméně je nutné zvážit fakt, že převis nabídky surovin přetrvává.

 

V koncentrátech olova se po třech letech nedostatečného zásobování začala zlepšovat dostupnost v důsledku rostoucí nabídky dolů, které pocházely především z rozšiřování výroby z těch dolů, které jsou již v provozu. Tato situace zvýšila poplatky za zpracování koncentrátů olova z USD20 za suchou metrickou tunu v říjnu 2018 na USD100 za suchou metrickou tunu v září 2019. Rovněž se očekává, že tento přebytek bude pokračovat i v příštím roce.

 

Oxid hliníku a hliník

 

Po volatilním roce 2018 se podmínky na trzích s oxidem hlinitým a hliníkem v letošním roce normalizovaly. Návrat převisu nabídky a změkčení poptávky vytvořily v průběhu roku stále negativnější tóny. Červnové obnovením odstavených částí výrobních kapacit rafinérii Alunorte v Brazílii oslabilo ceny oxidu hlinitého a poměr mezi cenami oxidu hlinitého a hliníku se vrátil na normální úroveň kolem 16 až 17 procent. Cena hliníku klesla na základě celkového zpomalení celosvětové poptávky, zejména v automobilovém a výrobním odvětví. Dalšími negativními faktory byly pokračující obchodní napětí, ekonomická nejistota a zvýšená dostupnost sekundárního hliníku. Jedním z vrcholů bylo zvýšené používání hliníku v obalech v důsledku kroků k omezení používání plastových obalů.

Výhled na rok 2020 zůstává nejistý a oslabující makroekonomické ukazatele podněcují obavy z rostoucího převisu nabídky.

 

Nikl

 

Globální trh s niklem byl v roce 2019 opět v deficitu, to přiživuje již tak silnou pozici kovu, a to navzdory rostoucí produkci niklového surového železa z Číny a Indonésie v roce 2019. Zavedení zákazu vývozu indonéské niklové rudy od roku 2020 vykompenzuje jakékoli zvýšení nabídky, které trh očekával.

 

Kobalt

 

Po většinu roku hledal trh s kobaltem směr, protože v posledních letech fungoval převis nabídky. Zpráva z konce roku 2019 o plánu Glencore zastavit výrobu ve svém dole na kobaltu Mutanda v Demokratické republice Kongo (DRK) a nedostatek kapacit na zpracování vstupních surovin vyvolalo tolik potřebnou korekci trhu, která byla dále poháněna oživením poptávky po kobaltu ve čtvrtém čtvrtletí. Základy pro kov zůstávají extrémně silné.

 

 

 

Ke vlivu stávající „koronavirové krize“ na trh komodit


Od začátku krize související s šířením coronaviru po celém světě z čínského Wuhanu je znát významný pokles ekonomické aktivity ve většině odvětví. Samotné epicentrum bylo jedním z významných čínských motorů pro auto motive, farmacii a také výrobu oceli. Již delší dobu vidíme klesající trend čínského HDP z dvouciferných čísel na jednociferné, s odhadem pod 6 % pro letošní rok. Dopad coronaviru přišel na Čínu v době, kdy byla veškerá aktivita utlumena příchodem nového roku, a teprve docházelo ke počátečnímu zlepšování situace způsobené obchodní válkou s USA. Ve srovnání s rokem 2003 a šířením SARS je dnes navíc celosvětová ekonomika daleko provázanější. Propad v poptávce oceli způsobný útlumem výroby a výstavby ještě podtrhla karanténa, která znemožnila čínským pracovníkům vrátit se do práce. Obrovský problém také logicky nastal také na straně logistiky, a to jak vnitrozemské, tak námořní.


Jak se obavy začaly šířit do Evropy spolu s pozastavením přepravy kontejnerů s čínskými surovinami, raketově vystřelily ceny některých kovů a feroslitin, jejichž významným producentem byla Čína. Za všechny můžeme jmenovat například mangan a magnesium. S postupným uvolněním čínského exportu (a materiálem nahromaděným v přístavech) se ale zároveň krize coronaviru začala přesunovat do Evropy. Očekávání a obavy investorů, obchodníků a konečných spotřebitelů spolu s poklesem poptávky a nuceným snižováním výroby vedlo k volnému pádu cen nejen feroslitin, ale také neželezných kovů. Nahromaděné zásoby v Číně navíc vyvolávají otázku levného importu v okamžiku, kdy se evropská poptávka po kovech a oceli znovu obnoví. Pokud Čína na evropský trh vychrlí své přebytky za dumpingové ceny, bude její ekonomika čelit dalším problémům.


Celosvětová ekonomika upadající do recese způsobila velké obavy nejen na finančních trzích, které zaznamenaly horší čísla než během krize z roku 2008, ale také na poli komodit a základních kovů. Cena ropy dokonce v jeden okamžik klesla pod 20 USD za barel a dostala se tak na sedmnáctileté minimum.
Londýnská burza kovů (LME) již několik týdnů po sobě vidí extrémní volatilitu cen všech základních kovů, obecně s klesajícím trendem. Aktuální čísla z Čína růst také nepodpoří, s poklesem průmyslové výroby o 13,5% a poklesem prodeje o 20,5%. Následující tabulka uvádí aktuální ceny v USD za tunu (16.3.2020).

 

 

LME Cu 3M 5,265.00
LME Al 3M 1,662.50
LME Ni 3M 11,920.00
LME Zn 3M 1,957.00
LME Pb 3M 1,716.50
LME Sn 3M 15,959.00

 


Již nyní se začíná projevovat pravidlo, které je platné za každé krize: Cash is king. To růstu cen rozhodně nepomůže.


FEROINDEX

Index počítaný z aktuálních cen feroslitin

Poslední hodnota

601.7 bodů (-2,30%)

od počátku -39,84%

 

 

K dispozici je i kompletní mapa webu: sitemap
Také chcete prodávat online? BINARGON® BINARGON s.r.o. 
Vítejte ve světě komodit...
Vyberte jazyk