Jak se zaregistrovat

Jako první krok je, podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, potřeba identifikace a registrace zájemců o obchodování.

 

K tomu jsou potřeba několik jednoduchých kroků:

 

  • ze stránky Dokumenty - registrace si stáhnout registrační formulář a podívat se na rady k vyplnění 
  • uhradit registrační poplatek 2500,- Kč bez DPH na účet Komoditní burzy Říčany: 43 ‑ 2039380257 / 0100, variabilním symbolem je společnosti 
  • registrační formulář + originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší než 6 měsíců prosíme o zaslání na adresu Komoditní burzy:

          Komoditní burza Říčany, Barákova 237, 251 01 Říčany u Prahy

 

Poplatek zahrnuje zřízení účtu u Komerční banky a.s., přes  který se Vám budou vypořádávat všechny budoucí burzovní obchody a dále zajistíme vypracování kreditního ratingu a hodnocení bonity u společnosti „Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.“. Veškeré další náklady jsou z velké části dotovány burzou a jejími členy.

 

K dispozici je i kompletní mapa webu: sitemap
Také chcete prodávat online? BINARGON® BINARGON s.r.o. 
Vítejte ve světě komodit...
Vyberte jazyk