Ferochromy, Feromolybden, Fero Silicon

Ferochromy

Ferochromy lze obecně rozdělit podle obsahu uhlíku na nízko, středně a vysoko uhlíkaté. Vývoj jednotlivých segmentů se významně liší, což je dáno různými producenty i odlišnou spotřebou. Scénář roku 2019 celkově nenahrával růstu cen vzhledem k situaci, kterou je možné nazvat přesycení trhu. Kromě Číny, která má na produkci chromů velký podíl, stojí za zmínku kazašský Kazchrome s kapacitou 1600 ktpa, Indie, kde je mnoho menších producentů, a dále produkce z Turecka, Zimbabwe, Brazílie nebo Ruska. Významným klíčem k ceně jsou kromě poptávky a cen chromové rudy a koncentrátu především ceny energie. I to je důvod velké konkurenční výhody, kterou má Čína oproti ostatním.


 Co se týče nízkouhlíkatého ferochromu, klesající trend byl nepříjemně přímočarý. Z ceny přesahující 2,06 USD/lb Cr na začátku roku se na konci roku 2019 dostáváme na 1,57 USD/lb Cr v evropském skladu. Převis nabídky nad poptávkou je více než zřetelný.


 Vysokouhlíkatý ferochrom, tedy s obsahem uhlíku od 6 % výše, si sice udržel rostoucí tendenci zhruba do poloviny dubna, nicméně i tuto feroslitinu zasáhla nižší poptávka a přebytek nabídky. Cena od konce dubna nepřetržitě klesala z 1,10 až na 0,70 USD/lb Cr.


 Ferochromům nepomohly ani dlouhodobé roční kontrakty, kde měli velcí konzumenti nasmlouvané měsíční objemy vycházející z predikcí a spotřeby v roce 2018, jež pak měli významný problém spotřebovávat. To vytvářelo další tlak na pokles cen.

 

  

Feromolybden

Ceny feroslitin byly roce 2019 velmi volatilní. Ochlazení nejen v automobilovém průmyslu, znatelné již od druhého čtvrtletí roku 2019, se přeneslo do mnoha odvětví, zejména zpracování kovů. Ceny, které do velké míry závisí na očekávání a zprávách z Asie, korelují obvykle také s cenou vstupních surovin.


 Oxid molybdenu po propadu ze začátku roku zastavil na ceně 10,50 USD/lb Mo, a posléze si udržel rostoucí tendenci až do poloviny března, kdy začal z ceny 12,80 mírně oslabovat po očištění o dočasné výkyvy až na 11,00 USD v polovině října. Následoval rychlý pád až na cenu okolo 9,00 USD/lb Mo na konci roku. Vývoj cen feromolybdenu svou křivkou odpovídá změnám v cenách vstupních surovin, s cenou v rozmezí 20,50 – 30,00 USD/kg Mo. Velkou roli hraje v tomto případě hraje poptávka a zásoby vstupní suroviny.

 

 

Fero Silicon

Během roku 2019 klesala poptávka nejen po ušlechtilých slitinách, ale také po neušlechtilých feroslitinách nazývaných jako bulk. Stejně jako u silikon kovu, hlavním faktorem vývoje ceny je vedle poptávky a zásob také cena výrobních nákladů. Vždy tomu tak ale u feroslitin nebývá, často zde hrají roli spekulace nebo očekávání. Co se týče rozmístění světové produkce, výrobě Fero silikonu dominuje Čína s podílem přesahujícím 65 %. Z dalších producentů můžeme jmenovat Brazílií, Malajsii, Bhútán, Írán nebo Egypt. Celkový trend spotřeby FeSi ve světě vykázal za 10 let pokles o cca 7 %, důvodem je velmi pomalý nárůst objemu výroby sléváren a významný pokles spotřeby FeSi v Číně. Spotřeba silikon kovu oproti tomu vystřelila především díky rozvoji souvisejícím se solární energií.
 Cena FeSi 75 v Evropě od začátku roku 2019 postupně klesala z ceny přesahující 1200 EUR/t až na 880 EUR/t během podzimu. Negativní zprávy v listopadu ohledně produkce předního producenta Ferro Globe, o jehož problémech se dlouze spekulovalo, a předpokládaný nedostatek materiálu však pomohly otočit dosavadní trend. Cena za tunu materiálu vystoupala na konci roku až na 1050 EUR/t.

 

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content