Ke vlivu stávající „koronavirové krize“ na trh komodit

Od začátku krize související s šířením coronaviru po celém světě z čínského Wuhanu je znát významný pokles ekonomické aktivity ve většině odvětví. Samotné epicentrum bylo jedním z významných čínských motorů pro auto motive, farmacii a také výrobu oceli. Již delší dobu vidíme klesající trend čínského HDP z dvouciferných čísel na jednociferné, s odhadem pod 6 % pro letošní rok. Dopad coronaviru přišel na Čínu v době, kdy byla veškerá aktivita utlumena příchodem nového roku, a teprve docházelo ke počátečnímu zlepšování situace způsobené obchodní válkou s USA. Ve srovnání s rokem 2003 a šířením SARS je dnes navíc celosvětová ekonomika daleko provázanější. Propad v poptávce oceli způsobný útlumem výroby a výstavby ještě podtrhla karanténa, která znemožnila čínským pracovníkům vrátit se do práce. Obrovský problém také logicky nastal také na straně logistiky, a to jak vnitrozemské, tak námořní.


 Jak se obavy začaly šířit do Evropy spolu s pozastavením přepravy kontejnerů s čínskými surovinami, raketově vystřelily ceny některých kovů a feroslitin, jejichž významným producentem byla Čína. Za všechny můžeme jmenovat například mangan a magnesium. S postupným uvolněním čínského exportu (a materiálem nahromaděným v přístavech) se ale zároveň krize coronaviru začala přesunovat do Evropy. Očekávání a obavy investorů, obchodníků a konečných spotřebitelů spolu s poklesem poptávky a nuceným snižováním výroby vedlo k volnému pádu cen nejen feroslitin, ale také neželezných kovů. Nahromaděné zásoby v Číně navíc vyvolávají otázku levného importu v okamžiku, kdy se evropská poptávka po kovech a oceli znovu obnoví. Pokud Čína na evropský trh vychrlí své přebytky za dumpingové ceny, bude její ekonomika čelit dalším problémům.


Celosvětová ekonomika upadající do recese způsobila velké obavy nejen na finančních trzích, které zaznamenaly horší čísla než během krize z roku 2008, ale také na poli komodit a základních kovů. Cena ropy dokonce v jeden okamžik klesla pod 20 USD za barel a dostala se tak na sedmnáctileté minimum.
 Londýnská burza kovů (LME) již několik týdnů po sobě vidí extrémní volatilitu cen všech základních kovů, obecně s klesajícím trendem. Aktuální čísla z Čína růst také nepodpoří, s poklesem průmyslové výroby o 13,5% a poklesem prodeje o 20,5%. Následující tabulka uvádí aktuální ceny v USD za tunu (16.3.2020).

 

 

LME Cu 3M

5,265.00

LME Al 3M

1,662.50

LME Ni 3M

11,920.00

LME Zn 3M

1,957.00

LME Pb 3M

1,716.50

LME Sn 3M

15,959.00

 


 Již nyní se začíná projevovat pravidlo, které je platné za každé krize: Cash is king. To růstu cen rozhodně nepomůže.

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content