Neželezné koncentráty a rafinované kovy

Tržní prostředí a výkonnost

Rok 2019 byl náročný jak pro globální ekonomiku, tak pro průmyslové aktivita, která pohání poptávku po kovech. Dopad na průmyslovou výrobu kovů ještě zhoršil současný pokles prodeje automobilů v Číně, Evropě, Indii a USA.

Zatímco v Číně zpomalila průmyslová výrobní činnost, stavební činnost zůstala poměrně robustní, což poskytlo určitou podporu poptávce po kovech. Výdaje na infrastrukturu také vykazovaly známky vzestupu, neboť čínská vláda poskytla ekonomice fiskální podporu.

Tři hlavní faktory, které v roce 2018 formovaly trhy s neželeznými koncentráty a rafinovanými kovy, tak pokračovaly i v průběhu roku 2019: globální obchodní napětí, přísnější čínské předpisy v oblasti životního prostředí a snížená produkce kovů.

Za prvé, pokračující obchodní napětí mezi Čínou a USA spolu s pokračujícím zpomalením čínské ekonomiky vyvolalo stagnaci globálního obchodu, což podstatně snížilo spotřebu kovů a negativně ovlivnilo ceny základních kovů.

Za druhé, trvalý důraz Číny na zlepšení podmínek životního prostředí v průběhu roku nadále omezoval produkci v dolech a hutích v zemi. Snahy o zlepšení kvality vody podél hlavních čínských řek, zejména podél Jang-c'-ťiangu, byly v Hunanu a Hubei omezili produktivní aktiva. Mezitím se věnovala větší pozornost procesům likvidace odpadu pro ochranu znečištění podzemních vod a půdy, přičemž do systému vláda implementovala několik vynucených odstávek v několika výrobních zařízeních.

Za třetí, zatímco na jednu stranu páky tlačí nízká poptávka, na druhou stran nepůsobí globální produkce kovů. Kombinace dlouhodobě pod investovaného sektoru, živelné pohromy a neustále se měnící se vládní politiky znamenala, že procentní růst dodávek meziročně byl v nejlepším případě v jednociferných číslech.

 

Měď (rafinovaná a koncentráty)

 

Globální trh s rafinovanou mědí v roce 2019 oslabil, protože zvýšená produkce, včetně výroby nových čínských hutí, uspokojovala měkčí poptávku vyvolanou zpomalením hospodářského růstu na všech hlavních trzích. Negativní náladu zesílil pokračující obchodní konflikt mezi USA a Čínou. Ceny tak během celého roku oslabily a v září dosáhly dvouletého minima kolem 5 600 USD za metrickou tunu. Jedním pozitivním vývojem byla strukturální změna na čínském trhu v důsledku regulačních omezení dovozu šrotu, což vytvořilo větší motivaci než v posledních letech k dovozu mědi ze zbytku světa a posílilo prémii na Londýnské burze kovů (LME).

Naproti tomu na trhu s koncentráty došlo k posílení poptávky a k užší rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. To bylo částečně důsledkem nárůstu výroby nových hutí, ale také narušení dodávek způsobených sociálními nepokoji v peruánském měděném pásu. Tržní podmínky se odrazily v důlních společnosti, kteří platili hutím výrazně nižší poplatky za zpracování a rafinaci (TCRC) v průběhu roku, přičemž poplatky se pohybovaly těsně nad USD90 za metrickou tunu / 9 centů za libru ve čtvrtém čtvrtletí kalendářního roku 2018, těsně nad USD50 za metrickou tunu / 5 centů za libru v třetím čtvrtletí 2019.

 

Olovo a zinek (rafinované a koncentráty)

 

Globální trhy pro rafinovaný zinek a olovo zaznamenaly zpomalení poptávky a velmi nízké stavy zásob ve skladech. V roce 2019 pokračovala napjatost v dodávkách kovů z rocu 2018. Pod vlivem omezení kapacity konverze v Číně a kvůli zvýšenému tlaku na ochranu životního prostředí trhy zaznamenaly prudké snížení až do konce první poloviny roku 2019. Základní poptávka po zinku byla slabá, zejména v automobilovém průmyslu. Ke konci roku se tlak zmírnil, neboť zpomalující poptávka se v časově kombinovala s rostoucí produkcí hutí v Číně.

 

Trh s olovem začal rok 2019 s velmi nízkou hodnotou skladových zásob, a to zejména v Číně. Navzdory poměrně vyvážené prognóze trhu se očekávalo nedostatek komodity, a to zejména v obdobích zvýšené spotřeby.

Jak rok postupoval, slabá globální poptávka, zhoršená prodejem čínských vozidel, která klesl v 15ti ze 16 měsíců do září 2019, se stala dominantním faktorem, který kompenzuje neočekávané narušení dodávek z dlouhodobé vyšší moci v přístavu Pirie v Austrálie. V důsledku toho zůstal trh na konci roku vyvážený.

 

Koncentráty olova a zinku, hnacím motorem ceny byl větší objem dodávek a omezení kapacit konvertorů. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 se tím pádem potkal zvýšený objem dodávek zinkových surovin a celosvětový nedostatek kapacit pro jejich zpracování. Dostupná kapacita tavení byla v první polovině roku 2019 ještě více pod tlakem díky ekologickým nárokům na zinkové hutě v Číně ze strany kontrolních orgánů. Tento vývoj vedl k prudkému nárůstu skladových zásob zinkového koncentrátu a skokové navýšení poplatků za přepracování , z 95 USD za suchou metrickou tunu v září 2018 na 285 USD za suchou metrickou tunu v září 2019. Nicméně je nutné zvážit fakt, že převis nabídky surovin přetrvává.

 

V koncentrátech olova se po třech letech nedostatečného zásobování začala zlepšovat dostupnost v důsledku rostoucí nabídky dolů, které pocházely především z rozšiřování výroby z těch dolů, které jsou již v provozu. Tato situace zvýšila poplatky za zpracování koncentrátů olova z USD20 za suchou metrickou tunu v říjnu 2018 na USD100 za suchou metrickou tunu v září 2019. Rovněž se očekává, že tento přebytek bude pokračovat i v příštím roce.

 

Oxid hliníku a hliník

 

Po volatilním roce 2018 se podmínky na trzích s oxidem hlinitým a hliníkem v letošním roce normalizovaly. Návrat převisu nabídky a změkčení poptávky vytvořily v průběhu roku stále negativnější tóny. Červnové obnovením odstavených částí výrobních kapacit rafinérii Alunorte v Brazílii oslabilo ceny oxidu hlinitého a poměr mezi cenami oxidu hlinitého a hliníku se vrátil na normální úroveň kolem 16 až 17 procent. Cena hliníku klesla na základě celkového zpomalení celosvětové poptávky, zejména v automobilovém a výrobním odvětví. Dalšími negativními faktory byly pokračující obchodní napětí, ekonomická nejistota a zvýšená dostupnost sekundárního hliníku. Jedním z vrcholů bylo zvýšené používání hliníku v obalech v důsledku kroků k omezení používání plastových obalů.

Výhled na rok 2020 zůstává nejistý a oslabující makroekonomické ukazatele podněcují obavy z rostoucího převisu nabídky.

 

Nikl

 

Globální trh s niklem byl v roce 2019 opět v deficitu, to přiživuje již tak silnou pozici kovu, a to navzdory rostoucí produkci niklového surového železa z Číny a Indonésie v roce 2019. Zavedení zákazu vývozu indonéské niklové rudy od roku 2020 vykompenzuje jakékoli zvýšení nabídky, které trh očekával.

 

Kobalt

 

Po většinu roku hledal trh s kobaltem směr, protože v posledních letech fungoval převis nabídky. Zpráva z konce roku 2019 o plánu Glencore zastavit výrobu ve svém dole na kobaltu Mutanda v Demokratické republice Kongo (DRK) a nedostatek kapacit na zpracování vstupních surovin vyvolalo tolik potřebnou korekci trhu, která byla dále poháněna oživením poptávky po kobaltu ve čtvrtém čtvrtletí. Základy pro kov zůstávají extrémně silné.

 

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content